Fosen Vekst AS har et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i ISO 9001:2008 for tiltakene VTA, APS.