Våre tiltak

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal tilby arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Andre viktige oppgaver vil være sosial trening og motivering. Deltakeren er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Vil du vite mer, ta kontakt med daglig leder ved Fosen Vekst, Odd Bratland, mob. 91 56 57 88, eller ditt lokale NAV kontor.

APS - Arbeidspraksis

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsrettet tilbud til deg som trenger å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Dine ressurser, interesser og utviklingsbehov kartlegges, og skal ende opp i en aktivitetsplan som er styrende for din arbeidsperiode. Arbeidsoppgaver, arbeidstid og øvrige arbeidsrelaterte forhold skal tilrettelegges i tråd med den enkeltes forutsetning for å gjennomføre arbeidet. Arbeidspraksis kan skje internt i vår bedrift eller ute hos en annen arbeidsgiver.
Du kan delta på tiltaket i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Vil du vite mer, ta kontakt med vår tilrettelegger ved Fosen Vekst, Hildgunn Lomundal, mob. 47 48 84 83, eller nærmeste NAV kontor

Lærekandidat

Fosen Vekst AS er godkjent lærebedrift for lærekandidater innen bil- og tømrerfag. Vi planlegger også å søke godkjenning som lærebedrift innen vaskeri- og renserifag. Lærekandidatene jobber med utvalgte arbeidsoppgaver innenfor læreplanen, og avslutter med en mindre omfattende prøve enn fag- og svenneprøve. Etter endt opplæring vil lærekandidaten få utstedt et kompetansebevis.

Målgruppen er elever med behov for mere praktisk tilrettelagt undervisning.  Innsøking skjer gjennom utdanningskontoret i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

TPO - Tilpasset opplæring / arbeidspraksis for elever

Fosen Vekst AS har inngått en samarbeidsavtale med Åfjord Videregående Skole for å gi arbeidspraksis for elever i den videregående skole tilpasset den enkelte elevs behov. Gjennom variert arbeidspraksis og sosial trening skal elevene få mulighet til å finne fram til sine sterke sider, sine muligheter i arbeidsmarkedet eller videre skolegang.

Vil du vite mer, ta kontakt med vår tilrettelegger ved Fosen Vekst, Nils Monstad, mob. 47 48 85 81, utdanningskontoret i fylkeskommunen eller Åfjord Videregående Skole.


sitemap