Visjon

Fosen Veksts visjon er at våre tiltaksdeltakere skal oppleve:

MESTRING - GLØD OG GLEDE

Visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Vår antakelse er at opplevelse av mestring er mye av grunnlaget for å bygge selvtillit og utvikling av mennesker. Således tror vi mestring skaper glød og glede m.t.p. å komme seg videre i livet mot nye mål.

OVERORDNET STRATEGI/FORMÅL

Selskapets overordnede strategi er å være en aktiv og fremtidsrettet tiltaksarrangør for NAV, kommuner og andre, med tanke på å dekke alt behov for arbeidsrettede tiltak, tilrettelagt opplæring og praksis i distriktet.

VERDIER

Verdiene er selskapets viktigste fundament. Verdier skaper holdninger og kultur. Vi ønsker å bygge vår kultur og identitet omkring følgende verdier:
  • Ærlighet
  • Raushet
  • Fellesskap
  • Utvikling
Verdiene skal være retningsgivende for all samhandling og utvikling av selskapet internt og eksternt. Det er viktig at verdigrunnlaget implementeres og gjennomsyrer hele vår organisasjon. Kunder, nåværende og potensielle tiltaksdeltakere skal vite hva de kan forvente av oss og hva vi står for.

Alle ansatte, fra ledelse til veiledere, må identifisere seg med våre verdier og stå for det i det daglige arbeid.

Utdrag fra Strategiplan 2013 – 2016, vedtatt av bedriftens styre.
sitemap