Kontakter

Liv Kirsti Vaadal GelleinDaglig leder95 14 26 32
Ole Arnstein StrømsliTiltaksleder91 90 22 97
Vaskeri og bilpleie47 48 84 63
Renovasjon Monstad99 02 77 27
Vedsentral og pallesnekkeri97 01 47 60
Blåkleder47 47 45 56
Kafe Osen47 63 51 82
Eirin ØsteråsArbeidsveileder 47 79 51 01
Svein ByArbeidsveileder 41 40 12 25
Lars Birger BerdalArbeidsveileder 48 89 27 86
Arne Petter DolmsethArbeidsveileder 95 12 07 10
Kristian KaaldArbeidsveileder 99 02 77 27
Johnny LillemoArbeidsveileder48 89 60 63
Oppdatert liste 16.09.2023

Loading