Info for besøkende og kunder

Ved besøk på våre avdelinger i Åfjord og i Osen

Våre retningslinjer knyttet til korona er basert på nasjonale retningslinjer, lokale bestemmelser fra Åfjord og Osen kommuner samt fra NAV.

Kontaktinfo står på de ulike avdelingenes infosider www.fosenvekst.no

Du fortsatt velkommen inn til oss, men vi har tiltak som du må ta hensyn til.

Ved alle inngangspartier er det satt ut Sprit/Antibac som skal benyttes.

Vår butikk ved Osentorget følger samme retningslinjer som butikker ellers, hold avstand, sprit hender.

Blåkläder, arbeidsklær: Henvend deg i kundemottaket for Vaskeriet v/ avdelingsleder/arbeidsleder eller ta kontakt på telefon før du kommer.  

Vedsalg, paller: Ring vedsentralen fortrinnsvis. Ved oppmøte så kontakter du avdelingsleder/arbeidsleder. Det er ikke anledning til å oppholde seg i lokalene.

På Vaskeriet må du henvende deg i kundemottaket v/ avdelingsleder/arbeidsleder eller ta kontakt på telefon før du kommer. Det er ikke anledning til å oppholde seg andre steder enn i kundemottaket.

På de andre avdelingene våre kommer du etter avtale.

Loading